.... วัดป่าดงใหญ่ เลขที่ ๑๓๕ ถนน ๒๔๐๘ กม. ๕ + ๗๑๒ เมตร หมู่ ๒ บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ ภาคอีสาน ประเทศไทย ทวีปเอเซีย .... สอน ฝึก ปฏิบัติ ภาวนา เพื่อ ความพ้น จาก ทุกข์ ... เพื่อ ความ สุข จาก อริยะ ทั้ง ๘ .... ..... " ไม่ได้ บวช มา ทำ เล่น ๆ นะ." .... .... ภาวนา ตลอด ปี .... วันอาสาฬหปูชา ดวงจันทร์เต็มดวง เพ็ญ ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๘ จันทรคติ ปีขาล ตรงกับ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันสุดท้าย ของฤดูร้อน ... วันเข้าพรรษา วันอธิฏฐาน เข้าพรรษา คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ ปกติวาร ปกติมาส จันทรคติ ปีขาล เป็นวันแรกของ ฤดูฝน ... วันปวารณาออกพรรษา คือ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันเพ็ญ ดวงจันทร์สว่างเต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๑๑ จันทรคติ ปกติวาร ปกติมาส ปีขาล ... วันเริ่มต้น ถวาย กฐิน คือ วันอังคาร แรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑ ตรงกับ วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ... วัน สิ้นสุด เขตการถวาย กฐิน คือ วันอังคาร ที่ ๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับวันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๑๒ จันทรคติ ปีขาล ปกติวาร ปกติมาส เป็นวันสุดท้ายของฤดูฝน ... วัน พุธ ที่ ๙ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๕ ตรงกับ วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ปกติวาร ปกติมาส เริ่มต้นฤดูหนาว ... " ปฏิบัติธรรม เพื่อความสุข พ้นทุกข์ " ตั้ง แต่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดป่าดงใหญ่ ถนน ๒๔๐๘ เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๒ บ้านแดงหม้อ ต. แดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ ภาคอีสาน ประเทศไทย เนื่องใน โอกาส ครบ รอบ ๙๑ ปี เต็ม .. ของ หลวงพ่อ แสวง อชิโต ( ชมภูพื้น ) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ท่าน เกิด เมื่อ วันที่ ๑๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๔๗๔ ที่ บ้านแดงหม้อ ท่าน อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่ พระอุโบสถ วัดแดงหม้อ ... หลวงพ่อ แสวง ผู้ ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เมื่อ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ .................................... หลวงพ่อ แสวง ท่าน เกิดเมื่อ ๑๗ กพ. ๒๔๗๔ ที่บ้านแดงหม้อ ท่าน บวช เมื่อ ๑ มิ.ย. ๒๔๙๕ ท่านเป็น อาจารย์ สอนธรรม องค์ แรก ก่อน ที่ หลวงพ่อ แสวง ท่านจะพา พระประสิทธิ์ ฐานธมฺโม ( แววศรี ) ซึ่งเกิด ๒๘ ส.ค. ๒๕๑๑ ที่บ้านแดงหม้อ บวช เมื่อ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๓๖ ไป ฝาก กับ หลวงพ่อศรี สิริญาโณ ( ชื่อเดิม คือ ศรี นามนาง ต่อ มา เปลี่ยนเป็น สี ) ท่านเกิด ๒๓ พ.ค. ๒๔๖๗ ที่บ้านเปือย บ้านเปือย ต. โนนกาเล็น บวช ๑๙ ก.ค. ๒๔๘๘ จำวัดอยู่ ที่ วัดป่าศรีมงคล บ้านเปือย ต. โนนกาเล็น อ. สำโรง จ. อุบล ฯ ... ไปในช่วง ค่ำของ วันที่ ๒๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้ว ก็ พัก ภาวนา อยู่ กับ หลวงพ่อสี ที่ วัดป่าศรีมงคล หลายคืน หลายวัน จนถึง หลังฉัน วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพ่อ แสวง จึง ได้ เดินทาง กลับ มา ที่ วัดบ้านแดงหม้อ และ ได้ ริ เริ่ม ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ ที่ ป่าดงใหญ่ ( บ้านเก่าแดง ) บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของบ้านแดงหม้อ ตามคำแนะนำ ของ หลวงพ่อ สี ... ส่วนพระ ประสิทธิ์ ยัง อยู่ กับ หลวงพ่อ สี ที่วัดป่าศรีมงคล เพื่อ ฝึก กรรมฐาน จนกว่า จะ พ้นจาก ทุกข์ ฯลฯ หลวงพ่อ แสวง ผู้ เริ่ม ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เมื่อ วันที่ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ .................................... โดยการ จัด " งานปฏิบัติธรรม " ตั้ง แต่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เช้า วันที่ ๑๗ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ เพื่อ สร้าง บุญ ทำ จัด ปฏิบัติ บำเพ็ญ บุญ เมตตา จาคะ มุทิตา อนุโมทนา กุศล ศรัทธา ปีติ สุข พหูสูต ธุดงค์ ๑๓ วัตร ๑๔ วิมังสา ความเพียร อดทน กตัญญู กตเวที ศีล สติ สมาธิ ปัญญา มรรค ผล นิพพาน ฯลฯ ... เพื่อ อุทิศผล ทั้งหลาย ทั้งปวง .. อุทิศให้ แด่ หลวงพ่อ แสวง อชิโต ( ชมภูพื้น ) หรือ พระครูสุนทรพัฒนากร ผู้ ก่อตั้ง วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ( เมื่อ ๑ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๓๗ อดีต เจ้าอาวาส วัดป่าดงใหญ่ ) ++ เจ้าอาวาส วัดแดงหม้อ + อุทิศให้ อื่นๆ ใน ๓๑ ภูมิ ....................... ตาราง เวลา ในการ ภาวนา ใช้ ตาราง เวลา จาก ใน วันพระ ... จริง ๆ เรา ปฏิบัติธรรม ตลอด เวลา อยู่แล้ว ... ... ปฏิบัติธรรม ที่ วัดป่าดงใหญ่ การ แต่งกาย สุภาพ ปิด บน คือ หลุม คอ ปิด ล่าง ปิดสะดือ ปิดครึ่งแข้ง ชุด ขาว ... จาก เวปไซต์ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ .. http://wadpadongyaibandangmoh.com ... เพื่อ จะ ดู ๐๐๖.๐๕.๐๐ ตาราง ข้อวัตรการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงใหญ่ ๑ หน้า - สำหรับการผสาน Word Document ขนาดไฟล์ 105.5 KB ... ดู 618 .... กด เพื่อ ดู http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/download-document .... .... เข้า ฟัง วิทยุ ธรรม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และ ... *** ฟังเสียงจาก ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " ปัจจุบันธรรม " ใน ตอน เช้า ประมาณ ๐๘.๐๐ นาฬิกา ได้ทุกวัน *** โดยฟังได้ จาก .. . .. https://radio.plathong.net/main/radio10/8420. ….. ... และ รับ สื่อ ธรรมมะ { กด ที่ ... " รับ+ดึง เอกสารสื่อตาราง ธรรม " } ได้จาก ได้ จาก ... http://www.wadpadongyaibandangmoh.com... ……… .. หรือกด .. http://www.wadpadongyaibandangmoh.com.... ... .……… .... ... หรือ ฟัง ดู จาก ทางกล้อง ... ....................................................... . ... หรือ ฟังได้ จาก ..... ยูทูป ฟัง ดู ได้ โดย พิมพ์ ชื่อ ใน ข้อ ๐๐๑. และ ข้อ ๐๐๒. แล้ว กด " ค้นหา " ใน ยูทูป .. ๐๐๑. " PHRAPRASIT THANADHAMMO " ... กด ค้นหา -----> … ๐๐๒. " wadpadongyai ban deangmo " ... กด ค้นหา -----> ….……… .... ... ... แผนที่ ไป วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ... พิมพ์ .." วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ " ... หรือ พิมพ์ " ( 15.281726 , 104.501601 ) " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ .. ... .. { เส้น ลองจิจูต ๑ องศา เวลา จะ ต่างกัน ๔ นาที } ... { พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ ที่ศาลา คือ ละติจูด = Latitude ( เส้นรุ้ง = เส้นแนวราบ , นอน ) ๑๕ องศา ๑๖ ลิปดา ๕๔.๒๑ ฟิลิปดา เหนือ * และ ลองจิจูด = Longitude ( เส้นแวง = เส้นแนวตั้ง , ยืน ) ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดา ๕.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก .... .. ที่ตั้ง กด ... https://www.google.com/…/วัดป่…/@15.1588075,104.4505859,11z/ ... ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
( กดดู ที่นี่ ) วันพระ วิสาขปูชา วันอุโบสถ พระสงฆ์ฟังศีล ๒๒๗ ข้อ ชาวพุทธ มีศีล ๘ ข้อ ภาวนา แก้ทุกข
วันพระ วิสาขปูชา ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ วันอุโบสถ พระสงฆ์ฟังศีล ๒๒๗ ข้อ ชาวพุทธ มีศีล ๘ ข้อ ภาวนา หาทาง แก้ทุกข์ ในวันเพ็ญ วันอาทิตย์ จันทร์เต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๖ ปีขาล ปกติมาส ปกติวาร ณ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เช้า ภา
กดดู งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา หลวงปู่ชา สุภัทโท ณ วัดหนองป่าพง จ. อุบล ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ .. ๑๒ - ๑๗ ม
งานปฏิบัติธรรม เพื่อ ภาวนา หาทางพ้นจากทุกข์ ที่ วัดหนองป่าพง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ระหว่าง วันที่ ๑๒ ถึง ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ { มี ทุกปี ยกเว้น มีเหตุ }
( กดดู ที่นี่ ) ๒๒ -- ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕. มุทิตาจิต แด่ หลวงพ่อสี สิริญาโณ ครูบาอาจารย์ ภิกษุสงฆ์ สา
๒๒ - ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ใน ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พ.ค. ไม่ได้ รวมกันมาก...จะจัด เฉพาะ ในวัด เป็นส่วนตัว แก้การคลุกคลี ) ... มุทิตาจิต { เมตตา คือ ให้มีความสุข , กรุณา คือ ให้พ้นจากทุกข์ , " มุทิตา คือ แสดง ความยินดี กับความดี ของผู้อื่น " , อุเบกขา คื
( กดดู ที่นี่ ) มาฆปูชา ปี ๒๕๖๕ กตัญญู
มาฆปูชา ปี ๒๕๖๕ ที่ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ วันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ฤดูหนาว จันทรคติ ปีขาล วันพระ วันที่พระ ลงฟังปาฏิโมกข์ วันอุโบสถ วันขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๓ วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช หลังพุทโธ ปรินิพพาน ๒๕๖๕ ปี มาแล้ว ....
กด เข้า ดู ... ถวายพระพุทธรูป วันที่ ๗ แรม ๑๕ คํ่า ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ แรม ๑๕ คํ่า อยู่ ปฏิบัติธรรม ถึง
เช้า วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ .. ถวาย พระพุทธรูป ยืน เหาะ { พุทธรูป ภาษาบาลี คือ พุทธรูป อ่าน พุด ทะ รู ปะ } .. วันขึ้น ๒ คํ่า เดือน ๑ .. เข้าสู่ ฤดูหนาว มาแล้ว ๑๗ วัน ... .................................. { องคพระมา วันที่ ๗ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ แรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
25 06 2561 14.47 น. Kharinthip Boonprasit 13 นาที · ข้าพเจ้าขอบริจาคอวัยวะที่สามารถใช้ได้ให้กับสภากาชาดไทยและบริจาคร่างกายให้กับวัดป่าดงใหญ่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกรรมฐานหมวดพิจารณาร่างกาย ส่วนหลักฐานที่เขียนไว้มีใบบริจาค (562/0) 25 มิ.ย. 61
ข้อมูล ทั้งหมด เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๗ น.-๑๔.๐๘ น. ณ พื้นที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบล ฯ (1397/1) 21 ธ.ค. 57
ของ หาย ๑๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ (1238/0) 19 ธ.ค. 57
ของ ที่หาย ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖ ... เจอ ๑๗ มี.ค. ๕๕๗ ... ก็ มี มีดโกน ธัมกรก (ที่กรองนํ้า) + .. + อื่น ๆ ที่ได้คืน (1493/1) 20 มี.ค. 57
ทำไม ต้องบวช (1536/1) 13 พ.ย. 56
การภาวนา ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
5 67891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
05 ก.พ. 66 ถึง 06 ก.พ. 66
ฝึก ศีล สมาธิ ธุดงค์ วัตร ปัญญา สติ วิริยะ ฯลฯ พ้นทุกข์ .. วันพระอุโบสถ อาทิตย์+จันทร์ ๕ - ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช หลัง พุทโธดับขันธ์ ๒๕๖๖ อาทิตย์ อธิกมาส ปกติวาร ขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๓
แบบสำรวจความคิดเห็น
ใคร นั่ง สมาธิ แล้ว สบาย.. เดินจงกรม แล้ว เบา ... ปฏิบัติกรรมฐาน ฝึก ศีล สมาธิ ปัญญา พิจารณาธรรม ภาวนา แล้ว
อาการ ว่าง ๆ เย็น ๆ เบา ๆ
หายห่วง
ลืมความทุกข์
ดูผลโหวด
ฟังธรรม จาก วิทยุพุทธะ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์