สิ่งสำคัญภายในวัด
จะ ฟัง วิทยุ ดู ที่ “ สิ่งสำคัญภายในวัด ” แล้ว กดที่ “ กด ฟัง + ดู วิธีการเข้าฟัง ที่นี่..ส (อ่าน 14500) 30 ก.ค. 57
กดที่นี่...ทางจงกรม ที่ กุฎีพระเถระ ภายใน วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ (อ่าน 2370) 25 ต.ค. 56
กดที่นี่. หลัง จาก กลับ จาก บิณฑบาต . กำลัง พักจิต ..โยม ถ่าย. + มีข้อวัตร วัดป่าดงใหญ่ (อ่าน 1766) 25 ต.ค. 56