การภาวนา ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
            " งานภาวนา ถือว่า เป็น งาน ที่ ดีที่สุด ในโลก ในยุคนี้. "
                   นัก ภาวนา บางคน จากใน กลุ่ม  นี้ ..

      ได้ เคย ทดลอง นั่ง สมาธิ ยาว เป็น เวลา นาน ยาว  ๒ วัน   ๓ คืน  ..             
เริ่ม นั่ง สมาธิ จาก ช่วงเวลา บ่าย ของ วันศุกร์  นั่ง ตลอดท่าเดียว คือ นั่งพับเพียบ หลับตา เบาๆ ทั้งสองข้าง ท่าเดียว นั่งระยะเวลายาว ไป จนถึง ช่วงเวลา เช้า ของ  วันเสาร์ ทั้ง วัน ทั้ง คืน  + นั่งที่เก่า ไป จนถึง  วันอาทิตย์ ทั้งวัน ทั้งคืน  นั่งท่าเก่า นั่งภาวนาสมาธิยาวติดต่อกันไปจนถึง เช้า วัน จันทร์  ...
 ใน ช่วงเวลา ระหว่าง ที่ พระ เณร ของ วัดป่าดงใหญ่  บ้านแดงหม้อ ออกรับบิณฑบาต ใน ตอนเช้า บุคคล นี้  ...
 ก็ได้ ลุก จากท่า นั่ง สมาธิ แล้ว ค่อย ๆ ลุก ขึ้นเดิน ได้ ตามปกติ    ...  
ในระหว่าง ที่ นั่ง ฝึกสมาธิ ตั้งแต่ บ่าย ถึง เย็น วันศุกร์ ถึง วัน เสาร์ ถึงวัน อาทิตย์  ยาวตลอด ไป จนถึง เช้าวันจันทร์ นั้น  จะ ไม่ได้ ลุก ไม่ได้ขยับ ไปไหน  ไม่ได้ รับประทานนํ้า + ไม่ได้ รับประทาน อาหาร สิ่งอื่น ใด ๆ    ... 
 
ไม่ได้  ขับถ่าย ทั้ง อุจจาระ + ปัสสาวะ  ไม่ได้บ้วนนํ้าลาย ...
 
ไม่ได้พูด ... 

ไม่ได้ขยับลุก ไปจากที่เดิม  ไม่ได้ไปไหน ...
 
จะ นั่ง อยู่ที่เดียว  นั่งพับเพียบ ท่าเดียว ๆ ๆ   ....

ไม่ได้ พลิกเปลี่ยนท่า จากทับข้างซ้าย ไป ทับข้างขวา ทั้งวันทั้งคืน   จะ  นั่ง ท่าเดียว  ตลอด เวลาที่ นั่ง สมาธิ ภาวนา  ที่ กุฎี ภายใน  วัดป่าดงใหญ่  บ้านแดงหม้อ   นี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.5 KB
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2556,16:15   อ่าน 2183 ครั้ง