ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : หลวงพ่อ แสวง ( ชมภูพื้น ) อชิโต ( พระครูสุนทรพัฒนากร )
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส วัดแดงหม้อ + เจ้าคณะตำบล ธาตุน้อย แดงหม้อ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
ชื่อ/ฉายา : หลวงปู่สอน โสปาโก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระวิชิต วิจิตโต
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระสุรศักดิ์ ( ชมภูพื้น ) สุวัณโณ
ตำแหน่ง : พระสงฆ์ วัดป่าท่าสมอ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๓
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการ ประสิทธิ์ ( แววศรี ) ฐานธมฺโม ฐานะธัมโม
ตำแหน่ง : ประธานสงฆ์ เจ้าอาวาส วัดป่าดงใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึง ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

>>>>