เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
25 06 2561 14.47 น. Kharinthip Boonprasit 13 นาที · ข้าพเจ้าขอบริจาคอวัยวะที่สามารถใช้ได้ให้กับสภากาชาดไทยและบริจาคร่างกายให้กับวัดป่าดงใหญ่ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกรรมฐานหมวดพิจารณาร่างกาย ส่วนหลักฐานที่เขียนไว้มีใบบริจาค 583 0 พระประสิทธิ์ แววศรี ฐานะธัมโม = ฐานธมฺโม 25 มิ.ย. 2561,16:40
ข้อมูล ทั้งหมด เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๕๕๗ เวลา ๑๓.๕๗ น.-๑๔.๐๘ น. ณ พื้นที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบล ฯ 1417 1 พระประสิทธิ์ แววศรี ฐานะธัมโม = ฐานธมฺโม 21 ธ.ค. 2557,18:51
ของ หาย ๑๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๗ 1266 0 พระประสิทธิ์ แววศรี ฐานะธัมโม = ฐานธมฺโม 19 ธ.ค. 2557,19:12
ของ ที่หาย ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖ ... เจอ ๑๗ มี.ค. ๕๕๗ ... ก็ มี มีดโกน ธัมกรก (ที่กรองนํ้า) + .. + อื่น ๆ ที่ได้คืน 1522 1 พระประสิทธิ์ แววศรี ฐานะธัมโม = ฐานธมฺโม 20 มี.ค. 2557,20:14
ทำไม ต้องบวช 1558 1 พระประสิทธิ์ แววศรี ฐานะธัมโม = ฐานธมฺโม 13 พ.ย. 2556,16:56