สิ่งสำคัญภายในวัด
จะ ฟัง วิทยุ ดู ที่ “ สิ่งสำคัญภายในวัด ” แล้ว กดที่ “ กด ฟัง + ดู วิธีการเข้าฟัง ที่นี่..ส


ชื่อ         :  สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่  ( บ้านแดงหม้อ ) 

ระบบ       :  เอฟเอ็ม.  ความถี่ ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ 

ข้อมูลช่าง  : กำลังส่ง ๒๒๐ วัตต์ ความสูงของ เสาอากาศ ๖๐ เมตร       

ก่อ ตั้ง      :  เมื่อ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  ปี 

ผู้ก่อตั้ง     :  โดย พระประสิทธิ์ ฐานะธัมโม ( แววศรี )  + หลาย ๆ รูป นาม 

จุดประสงค์ :  เพื่อ เผยแผ่พระธรรมคำสอน ของพุทธะ  เพื่อ ความ พ้น จาก ทุกข์ + เพื่อ นิพพาน

 

วิธีเข้าฟัง+ดู จะเข้า ดู + ฟังวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เอฟเอ็ม.  ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์

                

              

๐๐๐. กด..+ คัดลอก ข้อความนี้ ไป เก็บไว้ เพื่อจะเข้า ฟัง วิทยุ .. กดฟัง วิทยุ ได้ ที่ .. radio10.plathong.net/port.php?port=8420&player=1&dj=yes&listener=yes&bitrate=yes&song=yes&encoding=utf8

๐๐๑. ฟังได้ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน ระบบ ซีซีทีวี. ( กล้องวงจรปิด ) ได้ ตลอดเวลา

 

๐๐๒. ฟัง ทาง เครื่องรับวิทยุ เอฟ.เอ็ม. ทั่วไป ตามเวลาที่มีการ เปิด สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ ระบบ เอ็ฟเอ็ม. ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิตรซ์ ..  จะ รับฟัง ใน รัศมี ๒๐ กม. รอบ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ต. แดงหม้อ  อ.  เขื่องใน  จังหวัด อุบลราชธานี  ประเทศไทย  ๓๔๑๕๐  ...

ตาม พิกัด นี้ ....

แผนที่ ไป วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ

... พิมพ์ .." วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ "

... หรือ พิมพ์ " ( 15.281726 , 104.501601 ) " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ .. ... .. { เส้น ลองจิจูต ๑ องศา เวลา จะ ต่างกัน ๔ นาที }

...

{ พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ ที่ศาลา คือ ละติจูด = Latitude ( เส้นรุ้ง = เส้นแนวราบ , นอน ) ๑๕ องศา ๑๖ ลิปดา ๕๔.๒๑ ฟิลิปดา เหนือ * และ ลองจิจูด = Longitude ( เส้นแวง = เส้นแนวตั้ง , ยืน ) ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดา ๕.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก ....

.. ที่ตั้ง กด ... https://www.google.com/…/วัดป่…/@15.1588075,104.4505859,11z/

 

 

 

๐๐๓. กด ฟัง วิทยุ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ ที่ .. เวปไซต์ http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/mainpage 

แล้ว กด

๐๐๓.๐๐๑. โดย กด เพื่อจะ ฟัง วิทยุ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ " รูป วิทยุ " แล้ว กด  เพื่อ จะ ฟัง วิทยุ จาก สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ ( บ้านแดงหม้อ ) ระบบ เอฟเอ็ม. ความถี่ ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ "

 

๐๐๓.๐๐๒. ดูที่  “ สิ่งสำคัญภายในวัด ”         แล้ว กดที่ “ กด ฟัง + ดู วิธีการเข้าฟัง ที่นี่..     "  สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ ( บ้านแดงหม้อ ) ระบบ เอฟเอ็ม. ความถี่ ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์  "

 

๐๐๔. เข้าไปฟังวิทยุ ใน เฟสบุค โดย เข้าเฟสบุค ตามชื่อ .. https://www.facebook.com/groups/1494520234120270/?ref=bookmarks ... 

 

หรือ กด  ที่   หน้า จอ ที่ .. https://www.facebook.com/phraprasit.thanadhammo แล้ว กดฟัง วิทยุ ที่ คำ ว่า ....   " สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่  ( บ้านแดงหม้อ ) เอฟเอ็ม. ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์  "

 

 หรือ จะคัดลอก เอา ข้อความ ข้างบน นี้ ไป เปิด ฟังวิทยุ ก็ได้

 

 

๐๐๕. เข้า ฟัง วิทยุ ที่ เวปไซต์ “ wadpadongyai.wordpress.com ” แล้ว ดู ที่ ทางขวามือ กด ที่ “ สถานีวิทยุ พุทธวัดป่าดงใหญ่ ( บ้าน แดงหม้อ ) ความถี่ ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ ”  กด ฟังเสียง วิทยุ ที่ ข้อ ๐๐๐. หรือ ที่ ข้อ ๐๐๑. จน ถึง ข้อที่ ๐๐๕. หรือ กดฟัง ตาม ตามที่ต้องการ

 

๐๐๖. เข้าฟัง  ดู ผ่านทาง ยูทูป  ตามชื่อ ...  https://www.youtube.com/attribution_link?a=bso7LHmbmrA&u=%2Fc%2FPHRAPRASITTHANADHAMMOWPDY%2Flive&fbclid=IwAR32_kKSpaifxKUUJKGGtW1HQQ5ujQWPoUPdocMP9AParf12jNXmFDZ-TJo  .. 

 

หรือ จาก .. https://www.youtube.com/user/wadpadongyai/videos?view_as=subscriber

 

 

 

( เฉพาะ ระบบที่ฟัง ผ่าน อินเทอร์เน็ต ใน ข้อ ๐๐๑. , ๐๐๓. และ ข้อ ๐๐๔. , ๐๐๕.  ๐๐๖.  นี้ จะ เปิด ฟัง ได้ ๒๔ ชั่วโมง โดย ฟัง ได้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ + โน้ตบุค + แทปเล็ต + โทรศัพท์บางรุ่น )

 

 

 

ข้อมูล นี้ จะ แจก ๆ ๆ ต่อไป ได้ จะ ได้ บุญ + กุศล พหูสูต + ศรัทธา เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ เจริญ รุ่งเรือง มีประโยชน์ แก่ ตัวเอง และ ครอบครัว กลุ่ม คณะ ชุมชน ประเทศ + โลก + ๓๑ ภูมิ ต่อไป ๆ

 

 

 

 

 

เวลาในการเข้าฟัง ฟังวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เอฟเอ็ม. ๑๐๑.๕๐ เมกะเฮิรตซ์

 

...................... สำหรับ ใน วันธรรมดา ที่ ไม่ใช่ วันพระ

 

ใน ประมาณ เย็น เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น..

เช้ากลางคืน เวลา      ๐๓.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. +

ตอน เช้า เวลา           ๐๗.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

บ่าย                         ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

 

ใน วันพระ จะ เริ่ม จาก ๐๓.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. +

                                ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. +

                                ๑๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. หรือ โต้รุ่ง

 

 

 

๒๑ มี.ค. ๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่ม เปิด ใช้ เครื่องส่งวิทยุ ๒๒๐ วัตต์ กับ เสาอากาศวิทยุ แบบไดโพล ( รูป ตัว ที ) จำนวน ๘ ชั้น สูง จากพื้นดิน ๖๐ เมตร เป็นครั้งแรก ของ สถานีวิทยุพุทธ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ วัด ค่า VSWR ได้ ๑.๗๕ / ๑ ...... หลัง ทำ เสร็จ ......สายล่อฟ้า ที่ ปลายสายล่อฟ้า ยอดแหลม มี แฉก ครอบคลุม ตัว เสาอากาศ ท่อนบนสุด ด้วยมุม ประมาณ ๓๐ องศา.. วัด ๓๐ องศา จาก รอบ ๆ ยอดตัวล่อฟ้า ที่จุด บนสุด ของ ปลายสายล่อฟ้า กระจายลงมา เป็น มุม ๓๐ องศา ที่ข้างล่าง .....ที่ ข้าง ล่าง ต่อสาย ทองแดงหุ้มด้วย พีวีซี. สีดำ สายแบบ THW ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ยาว ๖๕ + ๓๕ เมตร จะต่อเข้า กับ ท่อเหล็ก ของ ท่อน้ำบาดาล ที่ มีน้ำขังตลอด ปี ภายใน วัดป่าดงใหญ่ ที่ทาง ทิศตะวันออก ของ สถานีวิทยุพุทธวัดป่าดงใหญ่ ) โยมพ่อ นาค ช่วย + พระประสิทธิ์ ขึ้น บนยอด ๖๐ เมตร ขึ้น เวลา ๑๗.๐๐ น. ลง ๑๙.๐๐ น. ( อากาศ ครึ้ม ๆ ลมแรง บนยอดเสา ทางบ้าน ทุ่งมั่ง ...ทิศใต้...ฝนตก ) + ยายศรี ทำช่วย ครึ่งหนึ่ง + กวาดวัด....

จนกระทั่ง วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ ติดตั้ง เสาอากาศ แบบ เจโพล ( รูปตัว เจ ) ๘ ชั้น + พร้อม สายนำส่งสัญญาณ ขนาด ๗ / ๘ นิ้ว ยาว ๗๐ เมตร + ขั้ว ต่อ ขนาด ๑ / ๒ นิ้ว เข้า ที่ ท้าย เครื่องส่ง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ ใช้งาน ถึง ๑๔ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๗

 

             ----------------------------------------------------------------------------------

 

จาก ... วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ๑๓๕ หมู่ ๒ ถนน ๒๔๐๕ กม. ๕ + ๗๑๒ เมตร. บ้านแดงหม้อ ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐ ประเทศไทย

 

 

 

                            * สอนเพื่อพ้นจากทุกข์ ฝึกกรรมฐาน เพื่อความสุข จาก อริยะทั้ง ๘ *

 

..... เวปไซต์  วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ... 

 

...  http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/

..... http://www.wadpadongyai.wordpress.com/

 

...... อีเมล วัดป่าดงใหญ่  บ้านแดงหม้อ  ....

 ...... อีเมล วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ ....

...... wadpadongyai@gmail.com-------

..... watpadongyai1@gmail.com................

..... wadpadongyai@hotmail.com................

...... .............

..... wadpadongyai@yahoo.com..............

..... watpadongyai@yahoo.com................

-------------------------------------------------------------- 

********************************************************************

....

แผนที่ ไป วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ

... พิมพ์ .." วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ "

... หรือ พิมพ์ " ( 15.281726 , 104.501601 ) " กด .. " ค้นหา " หรือ .. กด ที่ .. แผนที่ .. ... .. { เส้น ลองจิจูต ๑ องศา เวลา จะ ต่างกัน ๔ นาที }

...

{ พิกัด วัดป่าดงใหญ่ ณ ที่ศาลา คือ ละติจูด = Latitude ( เส้นรุ้ง = เส้นแนวราบ , นอน ) ๑๕ องศา ๑๖ ลิปดา ๕๔.๒๑ ฟิลิปดา เหนือ * และ ลองจิจูด = Longitude ( เส้นแวง = เส้นแนวตั้ง , ยืน ) ๑๐๔ องศา ๓๐ ลิปดา ๕.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก ....

.. ที่ตั้ง วัดป่าดงใหญ่ กด ดู  ... https://www.google.com/…/วัดป่…/@15.1588075,104.4505859,11z/

 

 

 

................................ข้อมูล นี้ แจก ๆ ๆ ต่อได้ จะ ได้ บุญ + กุศล พหูสูต + ศรัทธา เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ เจริญ รุ่งเรือง มีประโยชน์ แก่ ตัวเอง และ ครอบครัว กลุ่ม คณะ ชุมชน ประเทศ + โลก + ๓๑ ภูมิ ต่อไปๆ

 

                                ---------------------------------------------------------------------------------- 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677 KB
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2557,10:04   อ่าน 14421 ครั้ง