ข่าวประชาสัมพันธ์
กด ดู ที่นี่ + ( ที่รูป ) .. ดูประวัติ ความเป็นมา ของ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ
             ดูประวัติความเป็นมาของ วัดป่าดงใหญ่  
     .... ขั้น ตอน การสร้างวัด .......

๑.     ๑  มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  
 หลวงพ่อแสวง อชิโต ( พระครูสุนทรพัฒนากร ) เจ้าอาวาสวัดแดงหม้อ, เจ้าคณะตำบลธาตุน้อย – แดงหม้อ  มีความดำริที่จะสร้าง " วัด "  ขึ้นภายในพื้นที่   " ป่าดงใหญ่ "   ซึ่งตั้ง อยู่ ทางทิศตะวันออกเฉียงให้ ของ บ้านแดงหม้อ  ...  เพื่อให้  " วัด "  นี้ เป็นสถานที่ ฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามรอย พระพุทธเจ้า อย่าง แท้จริง  และ เพื่อเป็นการดูแลรักษาป่า รักษาธรรมชาติ สัตว์ป่า ฯลฯ  
หลวงพ่อ แสวง ท่าน จึงได้ร่วมแรง ร่วมใจกับ ชาวบ้านแดงหม้อ ช่วยกันพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ ป่าดงใหญ่ เพื่อสร้างเสนาสนะ ( ที่อยู่อาศัย )  ......   
     
๒.  ๒๓ พ.ย. ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  ให้ ใช้ ที่ดิน ป่าดงใหญ่ เพื่อ  จะ สร้าง  วัด ป่าดงใหญ่  ได้  .... 

๓.    ๒๓ พ.ค. ปี พ.ศ. ๒๕๔๔   ได้รับอนุญาตจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้ ตั้ง     " วัด ป่าดงใหญ่ "   ได้   ......  

๔.     ๙  ม.ค.  พ.ศ.  ๒๕๔๗  วัดป่าดงใหญ่  ได้  " รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา "

๕.   ๑ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้ง เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.5 KB
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2556,20:44   อ่าน 1831 ครั้ง