ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสาขปูชา ปี ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันเพ็ญ เดือน ๖ (เดือน ๗ เพราะ ว่า อธิกมาส
วิสาขปูชา ปี ๒๕๖๖ ที่ ศาลา วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ วันเพ็ญ ดวงจันทร์เต็มดวง ฤดูร้อน ปกติกวาร จันทรคติ ปีเถาะ 
วันที่พระ ลงฟังปาฏิโมกข์ศีล ๒๒๗ วันอุโบสถ .. จงกรม ใหญ่ ..  
ระลึก ถึง วัน เกิด ตรัสรู้ บรรลุอรหันต์พุทโธ ปรินิพพาน ( มรณภาพ แบบ ดับสนิท ) ..  
ในวันขึ้น ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๗ อธิกมาส  
ตรงกับ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

เพราะว่า อธิกมาส คือ ในปีนี้ จะมี เดือน ๘๘   วันวิสาขะปูชา จึง เลื่อน ช้าออกไปอีก ๑ เดือน หรือ ๓๐ วัน  เริ่มจาก แรม ๑ คํ่า ถึง แรม ๑๕ คํ่า สิ้นเดือน ๖ + ขึ้น ๑ คํ่า ไป จนถึง ขึ้น เพ็ญ ๑๕ คํ่า กลางเดือน ๗  ...
 คิดง่าย ๆ ว่า   แรม ๑๕ + ขึ้น ๑๕ เท่ากับ ๓๐ วัน  จึงมีการ เลื่อน วิสาขะ จากวันเพ็ญ เดือน ๖ ไป เป็น วันเพ็ญ เดือน ๗  ... 

ถ้า ปกติมาส คือ มีเดือน ๘ วันวิสาขปูชา จะตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ เดือน อธิกมาส คือ วัน พฤหัสบดีที่ ๔ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2566,16:22   อ่าน 48 ครั้ง