ข่าวประชาสัมพันธ์
กด เข้า ดู ... ถวายพระพุทธรูป วันที่ ๗ แรม ๑๕ คํ่า ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ แรม ๑๕ คํ่า อยู่ ปฏิบัติธรรม ถึง
คํ่ากด เข้า ดู ... เช้า วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ..  ถวายพระพุทฺธรูป ยืน เหาะ { พุทธรูป ภาษาบาลี คือ พุทฺธรูป อ่าน พุด ทะ รู ปะ }  ใน วัน ขึ้น ๒ คํ่า เดือน ๑ ปีใหม่ วันี่ ๒ .. เข้า สู่ ฤดูหนาว มาแล้ว ๑๗ วัน ... .................................. 
{ วันที่ ๗ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ วันพระ ระฟงศีลปาฏโมกข์ ๒๒๗  ข้อ ชาวพุธ มีศีล ภาวนา ฝึกจต ฯลฯ เพื่อ พ้นุกข์ วนแรม ๑๕ คํ่า สิ้นเดือน ๑๒ ประมาณ ๑๑.๑๐ น. เข้าสู่ฤดูหนาว มาแล้ว ๑๕ วัน  โยม นำพระ ปาง ยืน บิณฑบาต จาก โรง หล่อ ใน จังหวัด ระยอง มาโดยรถปิกอัพ  มา ที่ วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ เริ่ม ติดตั้ง ยังไม่ สมบูรณ์ ...  
วันที่ ๘ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีใหม่ ขึ้น ๑ คํ่า เดือน ๑ ปีใหม่ อัญเชิญ พระพุทธรูปยืน อุ้มบาตร ขึ้น ลอย ที่ยอด ที่ โรงครัว .. 
ปฏิบัติธรรม ตาม ปกติ เหมือน วันพระ ...  
วันที่ ๙ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ ถวาย พระ เหาะ } ( วันนี้ ) ...
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2561,22:41   อ่าน 492 ครั้ง