เมื่อ  กด ที่      " เข้าสู่ หน้าหลัก "      ที่ ข้างล่าง หรือ ที่ บรรทัด ที่ ๒ นี้ ...   ก็ จะเข้า ไป ภาย ใน เวปไซต์วัดป่าดงใหญ่  บ้านแดงหม้อ = http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/main.html

 .. แล้ว ดุู  ที่ คำว่า ( อยู่ ทาง ขวามือ ) ..  " รับ + ดึงเอกสาร สื่อตาราง ธรรม "
หรือ คัลอก ข้อความ ต่อไปนี้ เพื่อจะ  ดู รับ เอกสาร ได้ ที่นี่  " http://www.wadpadongyaibandangmoh.com/download-document " ...
... เช่น เรื่อง ..  ฝึก ธุดงค์ ๑๓ จะอยู่  ข้อที่.  ๐๐๖.๐๓  ...  เรื่อง  วัตร ๑๔  จะอยู่ ที่   ข้อที่.  ๐๐๖.๐๔ ... 
ส่วน เรื่อง อื่น ๆ เช่น มรรค  ผล  นิพพาน วิธีปราบกิเลส   ฯลฯ ... ก็ หา ดู ได้เพื่อ กำราบ กิเลส    ปราบปราม กิเลส  
เพื่อความหลุดพ้น เพื่อความสุข  เพื่อนิพพาน  ........
ณ  วัดป่าดงใหญ่  บ้านแดงหม้อ  

  หรือ จะกด ฟังธรรม ได้ที่ รูป กล่องรูปวิทยุ ที่มุมมล่างขวามือ เพื่อจะฟัง ธรรม ๒๔ ชั่วโมง

" เฟสบุค "      พระประสิทธิ์ ฐานะธัมโม แววศรี


หรือ กด ค้นหา คำว่า   " วัดป่าดงใหญ่ บ้านแดงหม้อ "


หรือกด รู ป ข้าง ล่าง นี้  "   ที่ ข้าง ล่าง นี้  เพื่อจะ เข้า ไป ดู  ภายใน เวปไซต์ ...  
                       

                         
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์